Leefbaar Zeewolde: zorgvuldige verruiming van openingstijden winkels

woensdag 7 februari 2018 10:09

Leefbaar Zeewolde wil ruimte creëren om de openingstijden van de winkels in het centrum uit te breiden. De lokale politieke partij doet hiermee recht aan de uitslag van de enquête waarin een ruime meerderheid (66%) van de inwoners voorstander is van het verruimen van de zondagopenstelling. Dit najaar werd de uitslag bekend van een onderzoek  onder de bevolking waarin de vraag werd gesteld hoe men over openingstijden van de winkels dacht. Fractievoorzitter Ben Sonneveld meldt dat zijn partij wil dat de overgang naar een verruimde regeling ordentelijk verloopt.

Eerst wil de lokale partij aan het college vragen om in samenspraak met de winkeliers, politie en ander maatschappelijke instellingen de winkeltijden vast te stellen. Verder moet er rekening worden gehouden met eerder gemaakte afspraken met supermarkt COOP, die dit jaar de ontheffing heeft op de zondagen te zijn.

Bovendien wil Leefbaar Zeewolde niet dat de verruiming van de winkeltijden tot een ‘Carrefour’- effect leidt, daarbij verwijzend naar de vernietigende impact van grote supermarkten op kleine winkeliers in het centrum van Franse steden. Leefbaar Zeewolde pleit voor een evaluatie om de effecten van de nieuwe openingstijden gaat bekijken; de evaluatie moet een jaar na ingang van de nieuwe openingstijden plaatsvinden.

Leefbaar Zeewolde wil de resultaten van het onderzoek in de nieuwe raadsperiode, volgende maand na de gemeenteraadsverkiezingen, meenemen. Tot die tijd gelden de huidige tijden voor de zondagsopening zoals die zijn overeengekomen in het coalitieakkoord.