Kruimelafwijking voor Poolse supermarkt

donderdag 8 juni 2017 12:41

Blik op Zeewolde- De vestiging van de Poolse supermarkt aan het Ravelijn 35  is in strijd met het bestemmingsplan (en er is zonder omgevingsvergunning verbouwd) maar via een ‘kruimelafwijking’ mag de supermarkt van het college van burgemeester en wethouders toch de benodigde vergunningen aanvragen. De handelwijze van het college is in lijn met de Actiewijzer centrum (waarin de wens is opgenomen om leegstand van winkelpanden terug te dringen) en de toekomstige planologische vertaling daarvan.

 

Het college stelt dat de Poolse super niet concurrerend is voor de andere supermarkten omdat deze zich richt op een  speciale doelgroep.

Omwonenden hadden de gemeente verzocht handhavend op te treden tegen het geluid dat veroorzaakt wordt door de koelinstallatie.