Komst centrummanager op korte termijn

woensdag 7 februari 2018 14:52

Blik op Zeewolde- De komst van een centrummanager is nu een kwestie van tijd. Deze week heeft de gemeente  een eerste gesprek met een kandidaat voor de functie. Een centrummanager is van belang voor het proces om het centrum toekomstbestendig te maken, om dit doel te bereiken is een ‘actiewijzer’ opgesteld. De gemeente heeft met de centrumondernemers gesproken over het op te stellen profiel waaraan centrummanager  moet voldoen, er is ook gekeken naar ervaringen van gemeentes die al een centrummanager in dienst hebben.

Na vaststelling van de actiewijzer is samen met ondernemers een schouwronde gelopen om de aan te pakken schoonmaak- en herstel punten te inventariseren. Deze zijn vervolgens afgelopen najaar in een uitvoerige schoonmaakronde uitgevoerd. Als eigenaar heeft de gemeente in het najaar een grote schoonmaak parkeergarage Ravelijn laten uitvoeren en is besloten de frequentie van de reguliere schoonmaak op te voeren.

Wethouder Wim van der Es is er druk mee geweest. Een werkgroep van ondernemers en een vertegenwoordiger van de gemeente is aan de slag met het thema ‘Kleur en licht’. Een  geselecteerd bedrijf werkt momenteel een plan uit, dat moet deze maand (volgens de planning) leiden tot een proefopstelling. Bij de uitwerking van het ‘Kleur en Licht’- thema hoort ook het verbeteren verbinding centrum met Aanloophaven. 

Er is al actie ondernomen: het aantal (verlichte) hanging baskets is uitgebreid en de gratis Wifi in het centrum is gerealiseerd en in werking.

Achter de schermen wordt gewerkt (in samenwerking met onder andere ‘Puur Zeewolde’) aan de houdbaarheid van bestaande en de opzet van nieuwe activiteiten.

Wat betreft de aanpassing van bestemmingsplannen is er al een tandartsenpraktijk in de Raadhuisstraat gevestigd.