Kleinste mogelijke meerderheid gemeenteraad wil Zonnewoud

vrijdag 8 november 2019 12:07

Blik op Zeewolde- Met de kleinst mogelijke meerderheid, 10 voor 9 tegen, heeft de gemeenteraad ingestemd met de komst van het Zonnewoud, een zonnepanelenpark van 7.5 hectare in een deel van het Horsterwold ter hoogte van de rotonde Spiekweg/Kruisboog. Dit gebied heeft de bestemming bos, maar staat al sinds 1982 te boek als ‘ontwikkellocatie’.

Het Zonnewoud krijgt ook een ‘recreatieve’ functie, met een uitkijktoren, een pluktuin en nog enkele toeristische voorzieningen.

Zeewoldenaar Hans Brouwer heeft in korte tijd 1500 handtekeningen verzameld om de komst van het zonnepark tegen te houden. Niet dat hij tegen zonne- energie is, maar wél om dit te doen in een natuurlijke omgeving.

Volgens Jan-Pieter Peijs van Staatsbosbeheer gaat het om een deel van het Horsterwold waar de natuurwaarde niet hoog is. In het gebied zijn jaren geleden populieren omgewaaid, er staan er nog 12 overeind, de rest van de vegetatie bestaat uit voornamelijk uit braam en riet. Geld om het gebied op te knappen (herplant), zoals Hans Brouwer graag wil, heeft Staatsbosbeheer niet. Hij zegt dat het geld dat het zonnepark (dat geëxploiteerd zal worden door Sunvest) oplevert, gebruikt zal worden voor beheerstaken van SBB in de gemeente Zeewolde. Sunvest gaat volgens Peijs intensief maaien, waardoor de grond verschraalt. dat is weer goed voor de biodiversiteit. ‘Wij zijn nadrukkelijk niet van mening dat er hier natuur verloren gaat’.

Een ander deel van de opbrengt van het zonnepark is, in het kader van een gebiedsbijdrage, bestemd voor Zeewolde Zon, de burgercoöperatie die het mogelijk maakt dat huurders toch kunnen profiteren van zonne-energie. Zeewolde Zon heeft 180 leden, 90 procent daarvan zijn huurders van Woonpalet. Voorzitter van Zeewolde Zon, Wiepke van Erp taalman Kip, ook directeur- bestuurder van Woonpalet, bepleitte dan ook de komst van het Zonnewoud. Niet dat zij graag een zonnepark in het bos ziet, maar wel omdat Zeewolde Zon alleen maar kan groeien met dit soort inkomsten.

Leefbaar Zeewolde is niet blij met de komst van het Zonnewoud, fractievoorzitter Ben Sonneveld  herinnerde aan de ontstaansgeschiedenis van zijn partij met als speerpunt ‘Niet bouwen in het bos’. Ondanks de woorden van wethouder Wim van der Es dat voor elke nieuwe ontwikkeling een nieuw beslissingstraject wordt ingezet, is zijn partijgenoot Teun Schaaf bang dat het niet hierbij blijft.

Cees Steijger van Zeewolde Liberaal: ‘De mening van de bevolking weegt zwaar bij ons besluit’. Hendrik Visser van de VVD bezocht het gebied en was niet onder de indruk. Hij relativeerde ook het aantal van 1500 handtekeningen. ‘Het gaat ons te ver om dat ‘de mening van de bevolking’ te noemen’ (Zeewolde heeft 22.000 inwoners).

Erik van de Beld van de ChristenUnie: ‘wij houden van natuur, maar ook van de door ons (gemeenteraad) gestelde doel om 200% energieneutraal te worden’. Hij haalde een onderzoek van Naturalis aan dat  een zonnepark de biodiversiteit kan versterken. ‘Als je het goed aanpakt.’

Ook de PvdA/GroenLinks is voorstander. ‘Een flink dilemma’, zegt fractievoorzitter Yvonne van Bruggen. Het draagvlak, de 1500 handtekeningen, zijn voor haar partij heel belangrijk. Verduurzamen van de energievoorziening won het.

Voor het CDA is de structuurvisie leidend. ‘We zijn niet tegen zonnepanelen maar dit is ermee in strijd’.

‘Ze zijn er nog niet’, zegt Hans Brouwer strijdbaar. ‘Deze rechtstaat biedt veel rechtsmogelijkheden, daar zal ik ten volle gebruik van maken’.

foto: Hans Brouwer overhandigd de petitie aan burgemeester Gerrit Jan Gorter, de voorzitter van de gemeenteraad.