Kiezers in gesprek met kandidaten Provinciale Staten

donderdag 14 maart 2019 09:48

Blik op Zeewolde- De bezoekers druppelden woensdagavond 13 maart langzaam binnen in de bibliotheek voor een verkiezingsbijeenkomst die in het teken stond van de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. De onderwerpen waren specifiek gericht op Zeewolde. Er werd gesproken over landbouw en duurzaamheid. Is er nog ruimte voor intensieve landbouw en wie gaat er over het gebruik van de landbouwgronden?.

CDA kandidaat Wim Klink (nummer 5 op de kandidatenlijst) in het dagelijkse leven boer, is helder: “Het buitengebied van Zeewolde is het grootste bedrijventerrein van Nederland en dagelijks bezig met innovatie.” Hij benadrukt dat we zuinig moeten zijn op onze landbouwgrond: er staat druk op van stadsontwikkeling en duurzaamheid. Hij is tegen het plaatsen van zonnepanelen op goede landbouwgrond. “Leg eerst maar eens de daken vol,” aldus Klink.

Tiko Smetsers, lijsttrekker van D66 zag dat anders: “Alleen de daken volleggen is niet voldoende om de klimaatdoelstellingen te halen. We zullen meer moeten doen. Waarom laten we het niet aan de ondernemer zelf om een goede mix van gewassen te maken, waarbij zonneweides een mogelijkheid is.”

Wout Jansen van O.P.A. Flevoland is voorstander van kleinschaligheid: “Eten van eigen bodem is ons streven. We moeten af van de grootschalige veehouderij. Tegelijkertijd moet goede landbouwgrond niet verdwijnen ten bate van zonnepanelen. Gebruik de bermen langs de wegen, leg panelen op het dak van het provinciehuis, maar niet op goede landbouwgrond.”

Een ander belangrijk onderwerp is de bereikbaarheid. Er is geen goede verbinding naar Lelystad of Almere. Bezoekers van de verkiezingsbijeenkomst vroegen zich af waarom er wel een nieuwe busverbinding komt tussen het station van Lelystad en (het toekomstige) Lelystad airport, terwijl er geen bus van Lelystad naar Zeewolde rijdt.

De aanwezige partijen benadrukken dat er felle discussies zijn gevoerd in Provinciale Staten, maar dat het niet gelukt is om echt betere OV verbindingen te realiseren. Maar de aanwezige partijen benadrukken wel dat ze zich er opnieuw voor in gaan zetten.