‘Kansrijk wonen’ voor jongeren die vastlopen

woensdag 2 oktober 2019 17:31

Blik op Zeewolde- Zeewolde sluit zich aan bij het project Kansrijk Wonen. Dit richt zich op jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 23 jaar die risico lopen om te gaan zwerven of dreigen uit te vallen. Het project is preventief. Het doel is voorkomen dat ze verder wegzakken in hun problemen en mogelijk terechtkomen in zwaardere vormen van zorg. Deze jongeren wordt ondersteuning geboden in de vorm van woonruimte, coaching en netwerkondersteuning. Er is een woning beschikbaar in Harderwijk die voor jongeren uit Zeewolde gebruikt kan worden.

Er is een groeiende vraag naar woonplekken voor jongeren in Zeewolde. Voor jongeren die vastlopen in hun thuissituatie en (nog) onvoldoende zelfstandig zijn om op zichzelf te wonen. Kansrijk wonen voorziet in een behoefte door het geven van een lichte vorm van begeleiding aan jongeren die ondersteuning nodig hebben, maar waar residentieel verblijf of beschermd wonen niet noodzakelijk is.

Kansrijk Wonen is er op gericht om een goed burgerschap te stimuleren en ontwikkelen. Jongeren krijgen de kans en worden daarbij ondersteund om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun situatie.

In een woning waar vier jongeren kunnen wonen, heeft elke jongere een eigen zit-slaapkamer. Daarnaast zijn er ruimten voor gezamenlijk gebruik zoals een huiskamer, een keuken, sanitair, tuin en schuur. Er wordt gewerkt met een hoofdbewoner, deze heeft een voorbeeldfunctie naar de andere jongeren toe. Verder wordt er gewerkt met professionele coördinatoren. De begeleiding gaat uit van de kwaliteiten van jongeren, is oplossingsgericht en faciliterend. Het uitgangspunt is samenwerken met korte lijnen, de jongere is zelf aan zet.

Bij Kansrijk Wonen wordt iedere bewoner, naast professionele begeleiding ook gecoacht door een vrijwilliger. Elke jongere heeft zijn eigen coach.

De jongeren voor wie Kansrijk Wonen bedoelt is kunnen geen passende ondersteuning krijgen van het eigen sociale netwerk (ouders, familie, vrienden of anderen) en hebben nog onvoldoende vaardigheden om zelfstandig te functioneren. Het gaat vaak om jongeren die al enige tijd hulpverlening hebben ontvangen maar afstand hebben tot de hulpverlening.

Er wordt gestart met een proef voor twee jaar.