Jeugdzorg zorgt voor probleem gemeente

donderdag 31 mei 2018 14:23

Blik op Zeewolde- De gemeente heeft dit jaar een tekort van 1.7 miljoen op het Sociaal Domein. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2017. Het tekort is vooral veroorzaakt door de kosten voor jeugdzorg. De financiële verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg is van het rijk overgeheveld naar de gemeenten, maar het rijk heeft het budget dat ze daaraan besteedde niet één op één meegegeven. ‘Tekorten zijn een landelijk beeld’, zegt wethouder Rein Zijlstra.

Het gemeentebestuur heeft met vooruitziende blik geld (ca. 1.5 miljoen) gereserveerd  om de voorziene tekorten op te vangen, daardoor hoefde er geen zorg geweigerd te worden voor degenen die er recht op hebben. De overige ruim 2 ton wordt uit de Algemene reserve gehaald. De gemeente gaat zich nu buigen over het probleem hoe het beschikbare budget en de kosten voor de jeugdzorg dichter bij elkaar zijn te brengen.

Op de jaarrekening zijn de kosten voor het Sociaal Domein apart gezet, om zo inzicht te krijgen in de kosten. Op de jaarrekening exclusief het Sociaal Domein is een overschot van 2,3 ton. Dat bedrag gaat in de Algemene reserve.