Informatieavond renovatie Nijkerkerbrug

donderdag 8 juni 2017 12:37

Blik op Zeewolde- In opdracht van Rijkswaterstaat start Combinatie NU (Mourik Groot-Ammers en BESIX) in augustus met  werkzaamheden aan de Nijkerkerbrug. Door de toename van het verkeer moet de brug gerenoveerd worden. De liggers en de pijlers versterkt en opgedikt. Het deel boven de Slingerweg is een aantal keren aangereden, waardoor dit deel vervangen moet worden. Na afronding van het project kan de Nijkerkerbrug weer minimaal 30 jaar mee. In het derde kwartaal van 2018 zijn de werkzaamheden gereed.

Op 14 juni houdt Rijkswaterstaat samen met Combinatie NU een informatieavond voor geïnteresseerden. Deze start om 19.00 uur in Brasserie De Vuurtoren, Hulckesteijn 3 in Nijkerk. Voor vragen over de werkzaamheden of voor aanvullende informatie kan gebeld worden met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat (0800-8002).

In het voorjaar van 2018 wordt er gewerkt, waardoor de brug niet toegankelijk is voor verkeer. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk in de weekenden uitgevoerd. Zodra bekend is om welke weekenden het gaat, zal dat gecommuniceerd worden via de website van Rijkswaterstaat, lokale dagbladen en de websites van de gemeenten Zeewolde en Nijkerk. Direct omwonenden worden per brief op de hoogte gesteld.

Rijkswaterstaat hecht eraan om de hinder voor de omgeving en scheepvaart zo klein mogelijk te houden. Zo worden de renovatiewerkzaamheden grotendeels vanaf de onderkant van de brug uitgevoerd. Het brugdeel boven de Slingerweg wordt vervangen, daarom is tijdelijke stremming van het verkeer onvermijdelijk. Voor de scheepvaart wordt geen stremming verwacht.