Informateurs onderzoeken coalitie Christenunie en CDA, VVD, Leefbaar Zeewolde

zaterdag 14 april 2018 20:30

 

Blik op Zeewolde-  Informateurs Ben Sonneveld en Bart Schouten hebben de afgelopen twee weken gesprekken gevoerd met alle in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen, de burgemeester, de raadsgriffier en de gemeentesecretaris. Als resultaat van deze besprekingen worden de komende week vervolggesprekken gehouden met de delegaties van Leefbaar Zeewolde, VVD, CU en CDA om gezamenlijk vast te stellen, of in deze combinatie tot een stabiele coalitie leidt.

Deze combinatie vormt ook de huidige coalitie.