Hoe zinvol is scheiden van plastic?

zondag 6 oktober 2019 08:27

Blik op Zeewolde- ‘Verwerking van ons plastic afval is een drama’, schreef Hugo Bellaart op 10 juli in De Volkskrant. Het zou grotendeels verbrand worden of verscheept naar Azië. In Dagblad Trouw van 15 juli beweert Raymond Gradus, hoogleraar bestuur en economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam dat plastic prima bij het overig afval kan.

In ons land zijn verschillende bedrijven die afval ophalen. In Zeewolde is dat HVC. Huishoudelijk plastic gaat inderdaad deels naar Azië, maar niet dat van HVC. HVC heeft de regie in handen op de volledige keten: van inzameling tot sortering en verwerking tot granulaat. De gesorteerde kunststoffen worden afgezet bij gecertificeerde verwerkers in Europa, voornamelijk in Nederland en Duitsland (waaronder Morssinkhof, die in Zeewolde meerdere vestigingen op het Trekkersveld heeft.)

HVC gelooft dat scheiding aan de bron, door de consument, het beste systeem is. De opbrengst, in gewicht, is van de verschillende stromen bij bronscheiding hoger dan bij scheiding achteraf en de kwaliteit van het brongescheiden materiaal is hoger en dus beter te recyclen.

Sinds de start van de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen zijn consumenten hun afval steeds beter gaan scheiden. Terwijl ‘we’ pas een aantal jaren bezig zijn, is Nederland koploper in de wereld.

Een deel van het plastic wordt inderdaad verbrand, maar het gaat om plastic dat in een grijze bak wordt gegooid.’ ‘HVC scheidt het grofafval nog na maar niet al het plastic dat daarin zit, wordt door de machines herkend. Zeker niet als een verpakking uit meerdere materialen bestaat, is plastic er niet uit te halen.

Toch is er hoop dat ook dat probleem wordt opgelost omdat het scheidings- en recyclingproces nog in ontwikkeling is. ‘De inzameling en recycling van plasticverpakkingen staat nog in de kinderschoenen en wordt steeds verbeterd. Er wordt ook hard gewerkt aan het maken van nieuwe afspraken die beter aansluiten bij de praktijk. Hierbij worden alle ketenpartners zoals het Rijk, gemeenten en de verpakkingsindustrie betrokken.’

Een veelgehoord geluid is dat net zo goed alles in één bak gegooid kan worden, maar dat heeft volgens HVC een negatieve invloed op de wel goed gescheiden hoeveelheden GFT, glas, textiel en papier. Ook volgens Bellaart stelt in De Volkskrant dat het hergebruik van glas, papier en hout succesvol is.

Alle informatie op www.hvcgroep.nl/plastic 

(dit artikel verscheen eerder in de papieren editie van Blik op Zeewolde van 2 oktober 2019)