Hoe bereik je al werkend je pensioen?

dinsdag 9 april 2019 12:44

Blik op Zeewolde- Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  zet een tijdelijke subsidieregeling (tot 10 januari 2020 of tot het subsidieplafond bereikt is) in als onderdeel van het actieplan ‘Perspectief voor Vijftigplussers’. Werkende vijfenveertigplussers (ook ZZP’ers)  kunnen gratis een ontwikkeladvies krijgen ter waarde van 600 euro. In Zeewolde geeft loopbaanadviseur Reina Janssen dit advies, zij regelt ook de subsidie.

Het doel van het ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden. De deelnemers gaan actief nadenken hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen.

Reina Janssen: ‘45+ is typisch een leeftijd dat zingevingsvragen in werk opspelen. Blijf ik dit nou mijn verdere leven doen? Ik wil iets gaan doen wat er voor mij meer ‘toe doet’, maar wat is dat dan? Je vraagt je misschien wel eens af hoe je huidige werk er over tien jaar uit zal zien. Kun je je huidige werk tot de nieuwe AOW-leeftijd volhouden? Bestaat je werk dan nog wel? Hoe kun je werken leuk houden? Misschien wil je eens iets heel anders? Wat zijn dan de mogelijkheden? En welke stappen moet je dan nemen?’

Het ontwikkeladvies biedt de mogelijkheid om, in een veilige omgeving en zonder verplichtingen, met een professionele loopbaanadviseur, over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken.

De voorwaarden voor deelname zijn:  45 jaar of ouder zijn, minimaal 12 uur per week werken, geen sprake van ziekmelding en/of ontslag(dreiging), bereid zijn een vragenlijst in te vullen en toestemming geven voor verwerking persoonsgegevens door het ondertekenen van een toestemmingsverklaring. Samen met de loopbaanadviseur wordt een verslag, ontwikkelplan en prestatieverklaring gemaakt en ondertekend.

Reina Janssen: ‘Wat een prachtige kans voor investering in jezelf en je eigen werktoekomst’.

Informatie bij Janssen Coaching, Reina Janssen, 06-10743340
www.janssencoaching.nl