Het was of het principe loslaten of de oppositie voor ChristenUnie

donderdag 28 juni 2018 22:58

Blik op Zeewolde- Tijdens de installatievergadering van het nieuwe college van B&W werd ook het coalitieakkoord aangenomen. Dit programma wordt uitgewerkt in een collegeprogramma, een werkprogramma. Dat wordt weer onderverdeeld in jaarprogramma’s. Het akkoord werd onderschreven door de coalitie, ChristenUnie, VVD, CDA en Leefbaar Zeewolde alsmede door D66. PvdA/GroenLinks en Burgerbelang stemden er niet mee in. De eenmansfractie van Zeewolde Liberaal was niet aanwezig.

Eén van de heetste hangijzers van de afgelopen jaren is uit de weg geruimd; het al dan niet verruimen van de winkelopeningstijden. De wijziging gaat per 1 januari 2019 in. Ernst Bron van de ChristenUnie: ‘Wij hebben een principiële veer moeten laten wat betreft de verruiming van de winkelopeningstijden. Vasthouden aan ons standpunt zou een oppositierol betekend hebben.’ Zijn partij heeft er nog wel voor kunnen zorgen dat kerkgangers en winkelend publiek elkaar niet in de weg lopen; de winkels mogen pas vanaf 13.00 uur hun deuren openen.

D66 stemde voor het akkoord, fractievoorzitter Robin Visker vond wel dat de besprekingen te weinig recht hadden gedaan een de verkiezingsuitslag, waarbij zijn partij de grootste stemmenwinst boekte.