Herbenoeming burgemeester Gerrit Jan Gorter

woensdag 12 september 2018 09:58

Blik op Zeewolde- Dat Gerrit Jan Gorter als burgemeester zijn plaats heeft gevonden in Zeewolde blijkt wel uit zijn deelname aan de gemeenschap. Een startsein en een bezoekje hier, een opening daar. ‘Ik ga nog steeds met ontzettend veel plezier naar het gemeentehuis om de belangen van de inwoners van Zeewolde te dienen’. Gisteravond werd hij door de gemeenteraad voorgedragen voor een 2e herbenoeming.

‘Je kunt wel denken dat je het werk naar behoren doet maar het is toch altijd afwachten hoe een raad daarover denkt. Het matcht nog steeds’. Gorter is sinds januari 2007 burgemeester ons dorp. In januari 2013 is hij herbenoemd. Zijn huidige termijn loopt begin januari 2019 af.

De aanbeveling is in de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie bestond uit acht raadsleden (van elke fractie één vertegenwoordiger). De vertrouwenscommissie heeft half juni haar werkzaamheden afgerond. Vanwege het zomerreces is besloten dat de raad in september haar oordeel zal uitspreken over herbenoeming.

De voordracht gaat nu naar de Commissaris van de Koning, de heer Leen Verbeek. Hij adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij Zijne Majesteit de Koning. Een burgemeester wordt benoemd voor zes jaar.

Bij een positief besluit van Zijne majesteit de Koning zal burgemeester Gorter op 3 januari 2019 in een buitengewone raadsvergadering worden beëdigd.