Hek Zeewolderdijk niet terug

woensdag 4 oktober 2017 16:53

Het hek langs een deel van de Zeewolderdijk geplaats is om verblinding van de fietsers/bromscooters door automobilisten zou moeten verminderen, wordt niet teruggeplaatst. Leefbaar Zeewolde heeft daar vragen over gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders. Aanleiding voor plaatsing van het hekwerk was een ongeval in 2004 waarbij twee scooters op het fiets/bromfietspad frontaal op elkaar gebotst zijn en drie doden te betreuren
waren.

Uit de evaluatie onder weggebruikers en organisaties als de Fietsersbond, VVN en ANWB is gebleken dat verblinding door het hekwerk maar in beperkte mate werd voorkomen. Tegelijk met het wek werd ook extra markering aangebracht. Naast de resultaten uit de evaluatie, zijn
ook de ongevallenstatistieken en meldingen van de afgelopen jaren meegenomen in de overwegingen. Deze gaven geen aanleiding om het hekwerk terug te plaatsen.

Bij recent onderhoud van de Zeewolderdijk  is besloten dat dit het ‘natuurlijke moment’ was om
het hekwerk niet terug te plaatsen.

Het fiets/brommerpad is verbreed van 2.60 naar 3 meter, waardoor (brom)fietsers meer ruimte hebben en het risico op een frontale botsing wordt verkleind. Ook is het pad in beton uitgevoerd, dat heeft als voordeel dat het lichter van kleur is dan asfalt (waarin het oude fiets/bromfietspad was uitgevoerd) en daardoor beter contrasteert met de omgeving. (Brom)fietsers kunnen dus in het donker beter zien waar het fiets/bromfietspad is.

Ook wordt op het nieuwe pad weer as-markering toegepast en in bochten en slingers in het pad ook zijmarkering. De provincie (die wegbeheerder is)  is van mening dat het vernieuwde fiets/bromfietspad voldoende verkeersveilig is en er vooralsnog geen aanleiding is om
aanvullende maatregelen te treffen.