Gratis WiFi beschikbaar in het centrum

donderdag 5 oktober 2017 09:53

Blik op Zeewolde- Bezoekers van het centrum konden al een tijdje gratis gebruik maken van een openbaar toegankelijk Wifi-netwerk. Vanochtend werd het publiekelijk bekend gemaakt. Ook op het strand is gratis Wifi. Dit is mogelijk gemaakt in het kader van het project Wij Samen Zeewolde, waarin onder meer gemeente en ondernemers werken aan een toekomstbestendig centrum. Om de start te markeren, onthulden wethouder Wim van der Es en  Johan Safaric, namens de Vereniging van Centrumondernemers een aankondigingsbord in het centrum.

De Vereniging van Centrumondernemers Zeewolde (VCZ) is eigenaar  van het Wifi netwerk. De gemeente heeft een eenmalige bijdrage verstrekt en heeft de aanleg bekostigd. De eerste drie jaar van het beheer worden door VCZ voor haar rekening genomen. Het systeem bestaat uit een overlappend netwerk van Wifi-contactpunten in het centrumgebied, die worden gevoed via internetsignalen afkomstig uit de (winkel)panden waar de contactpunten aan de gevels hangen.

Voor de gebruikers van het systeem gelden dezelfde risico’s als bij het gebruik van andere reguliere open Wifi-systemen. Waarbij nog vermeld moet worden dat het systeem uitsluitend bedoeld is voor het verstrekken van een gratis Wifi-signaal en het wordt niet gebruikt voor data- of locatiegegevensverzameling. Voor aanbieders levert het systeem geen veiligheidsproblemen of risico’s (datalek) op omdat het signaal verstrekt wordt vanuit een aparte poort op de routers.

Als u in het centrum bent, kunt u het wifi netwerk opzoeken. U komt dan op een welkomstpagina waarop de eerste keer bij gebruik van het netwerk ingelogd moet worden.

De ontwikkelingen op gebied van dataverkeer en social media gaan snel. Het is dan ook niet voorspelbaar of hetgeen nu wordt gerealiseerd ook over een aantal jaren nog voorziet in de dan aanwezige behoefte of voldoet aan de eisen van die tijd. Om die reden is gezocht naar een systeem met een relatief beperkte investering.

Het systeem in het centrum bestaat uit een overlappend netwerk van Wifi-contactpunten. Deze worden gevoed via internetsignalen afkomstig uit de (winkel)panden waar de contactpunten aan de gevels hangen. Hierover is een akkoord met de centrumondernemers bereikt.