GGD zoekt meer deelname Gezondheidsmeter

zondag 27 september 2020 14:07

Blik op Zeewolde- De GGD Flevoland voert sinds begin deze maand de Gezondheidsmeter 2020 uit onder inwoners van Flevoland.
Ruim 2.000 Zeewoldenaren hebben de vragenlijst ontvangen. Ongeveer 280 daarvan hebben het onderzoek al ingevuld (slechts 13%). Dát aantal wil de GGD graag omhoog krijgen.

Dinsdag 29 september valt de herinnering om mee te doen aan dit onderzoek in de bus. Het betreft hier een groep van 20.000 Flevolanders die willekeurig zijn uitgekozen.

Het invullen van de GGD Gezondheidsmeter is belangrijk, want zo krijgt de GGD een goed beeld van de gezondheid en leefgewoonten van de Flevolanders van 18 jaar en ouder. Alle GGD’en in Nederland, het RIVM en het CBS voeren dit onderzoek uit zodat we goed in kaart krijgen hoe het gaat met Nederland.

Met de uitkomsten adviseert de GGD de zes gemeenten in Flevoland op het gebied van gezondheid. Eens in de vier jaar wordt dit onderzoek uitgevoerd.

Kijk voor meer informatie op www.ggdflevoland.nl/gezondheidsmeter-2020