Gemeente wil Keurmerk Veilig Buitengebied

donderdag 28 november 2019 18:03

Blik op Zeewolde- De gemeente wil de veiligheid in het buitengebied vergroten en wil daarom een ‘Keurmerk veiligheid buitengebied’. Een afvaardiging van de agrarische sector heeft in juli van dit jaar aandacht gevraagd voor meerdere GPS diefstallen, die plaatsvonden. Zij vroegen om een bijeenkomst en veiligheidsmaatregelen.  Het uitgestrekte buitengebied is kwetsbaar: er is in het algemeen minder toezicht (politie, handhaving) aanwezig door gebrek aan mankracht in relatie tot de omvang van de gebieden.

Ook de brandweer kan haar aanrijtijden in de buitengebieden soms maar nauwelijks realiseren. Een effectieve aanpak van criminaliteit en onveiligheid kan alleen als de gemeente samen optrekt  met  ondernemers, politie, brandweer en andere betrokken partijen in het buitengebied. Uit landelijke ervaringen blijkt tevens dat criminele activiteiten, met name gericht op soft- en harddrugs, zich verplaatsten naar de buitengebieden.

Doel van het Keurmerk is bewustwording van risico’s op ondermijning en andere vormen van criminaliteit en beter weten hoe hier mee om te gaan. Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen organisaties in het buitengebied en het eerder melden van verdachte signalen bij de juiste instanties. Verbeteren van de samenwerking tussen de organisaties en stakeholders die werkzaam zijn in het buitengebied. Het veiligheidsgevoel van bewoners en ondernemers in het buitengebied doen toenemen en de veiligheidsproblematiek in kaart brengen van de betrokken organisaties.
De doorlooptijd van het project bedraagt vanaf de start 6-9 maanden. De verwachting is dat het project na de zomer 2020 zal zijn afgerond. De startbijeenkomst is op woensdag 4 december 2019. Het CCV, centrum voor criminaliteitspreventie, gaat het proces begeleiden.