Gemeente start voorbereiding‘omgekeerd inzamelen huishoudelijk afval’

vrijdag 3 november 2017 22:46

In de zomer van 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat onze gemeente overgaat tot omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval. Het college van burgemeester en wethouders is nu akkoord gegaan met de plannen om daadwerkelijk te beginnen met de invoering daarvan. Gemeente en HVC kunnen nu aan de slag om een plaatsingsplan te maken voor de ondergrondse containers voor restafval in de verschillende buurten.

Dit plan wordt per buurt aan de inwoners voorgelegd  voordat de containers definitief worden geplaatst. Dit gebeurt door het organiseren van buurtavonden, maar ook door van tevoren de locatie te markeren waar de ondergrondse containers zouden kunnen komen. Bewoners kunnen dan ervaren waar de container voor het restafval in hun buurt komt en hierover reageren op de buurtavond of via een contactformulier dat op de website komt. HVC, gemeente en buurtbewoners bepalen dan gezamenlijk de definitieve locatie. De eerste buurtavond zal in het voorjaar 2018 worden gehouden.

Bij deze vorm van inzamelen van huishoudelijk afval, worden alle herbruikbare stoffen (papier, groente/fruit/tuinafval GFT en plastic/metaal/drinkpakken PMD) aan huis ingezameld. Alle overige afval, Rest, wordt ingezameld op afstand.

 

Het verbranden van restafval is slecht voor het milieu. Daarom heeft de Rijksoverheid een landelijke doelstelling bepaald: maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, nu is dat in onze gemeente nog 175 kg. Het verwerken van restafval is heel duur, mede doordat het Rijk een steeds hogere belasting op het verbranden van restafval heft. Aangezien de gemeente de kosten van afvalverwerking direct in rekening brengt bij de inwoners (afvalstoffenheffing), mag duidelijk zijn dat gescheiden inzameling steeds belangrijker wordt.

Als de ondergrondse containers zijn geplaatst, worden de grijze containers voor restafval geruild voor een 240 liter container voor PMD. In eerste instantie is met HVC afgesproken dat deze containers één keer in de 4 weken worden geleegd. Indien nodig kan de inzamelfrequentie worden aangepast.

De invoering van het omgekeerd inzamelen wordt verwacht in de tweede helft van 2018.

Bij de hoogbouw worden enkele extra bovengrondse verzamelcontainers geplaatst voor het plasticafval. Hiermee wordt de service naar de inwoners verhoogd. Voor de inwoners in het buitengebied geldt dat zij volgend jaar vier bakken aan huis hebben. Ze krijgen een extra bak voor plastic, blik en drinkpakken en behouden de restafvalbak.