Gemeente ruimhartig met starterslening

woensdag 23 augustus 2017 16:35

Blik op Zeewolde- De gemeenteraad beslist eind september over een aanzuivering van € 90.000,- voor startersleningen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad ook voor om een krediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de Starterslening, dat is- mits het maximaal te lenen bedrag wordt beperkt- voldoende voor 14 huishoudens. De starterslening bestaat in Zeewolde sinds 2009, tot nu toe hebben circa 110 huishoudens hier gebruik van gemaakt. Eind juni 2017 bleek onverwacht dat het budget bij de SVn (die de leningen namens de gemeente verstrekt) op was.

Om een aantal huishoudens (12) in de zomerperiode toch van een starterslening te voorzien, heeft de gemeente gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ‘rood’ te staan bij de SVn.

De starterslening wordt na september voortgezet voor een beperktere groep: de maximale koopsom voor nieuwbouwwoningen wordt verlaagd van € 210.000,- naar € 185.000,-.