Gemeentegarantie voor zonnepanelenproject

donderdag 31 augustus 2017 16:01

Blik op Zeewolde- Het college van B&W toont haar vertrouwen in ZeewoldeZon door garant te willen staan voor leningen die de coöperatie aangaat voor haar zonnepanelenproject. De garantstelling is belangrijk voor de haalbaarheid van het project. Het besluit past binnen de energievisie (die ook nog moet worden vastgesteld door de gemeenteraad). Daarin staat onder andere beschreven dat de gemeente ‘meer zon op de daken wil’ en initiatieven waaraan álle Zeewoldenaren mee kunnen doen ondersteunt.

De bereidheid van het college betreft een gemeentegarantie tot een bedrag van
€ 200.000,-.  Het collegebesluit, wordt in september aan de Raad voorgelegd.

De coöperatieve vereniging ZeewoldeZon werd in januari dit jaar opgericht door woningcorporatie Woonpalet, lokale energieleverancier LEON Zeewolde en vereniging van duurzaamheidsinitiatieven Zeenergie. ZeewoldeZon heeft zich als doel gesteld lokaal opgewekte duurzame energie beschikbaar te maken voor alle Zeewoldenaren.

Woonpalet stelt kosteloos haar daken beschikbaar voor de zonnepanelen. Daarom wordt de zonnestroom van ZeewoldeZon met voorrang beschikbaar gesteld aan huurders van Woonpalet. Het betreft echter een groeimodel, dus op termijn kunnen alle Zeewoldenaren lid worden en profiteren.

In eerste instantie gaat ZeewoldeZon 1.000 zonnepanelen leggen, waarvan 120 huishoudens kunnen profiteren door lid te worden van ZeewoldeZon. Op dit moment heeft ZeewoldeZon al zo’n 70 leden, voor wie inmiddels de eerste serie zonnepanelen is gelegd op Woonpalets appartementencomplex Beaufort aan de Cumulus. In september wordt een tweede serie zonnepanelen gelegd op appartementencomplex Boomkleverhof en Boomkleverveste.