Fusie veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland

woensdag 11 oktober 2017 21:12

Blik op Zeewolde- De Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland willen in 2019 opgaan in één organisatie die zorg draagt voor de veiligheid en de publieke gezondheid van de inwoners. De algemeen besturen van beide Veiligheidsregio’s hebben daartoe vorige week een concept-intentieverklaring vastgesteld. De colleges van de gemeenten in beide verzorgingsgebieden zijn hierover gisteren ingelicht. Het streven is dat per 1 januari 2019 een bestuurlijke fusie plaatsvindt en medio 2019 de ambtelijke fusie van start gaat.

De nieuwe organisatie omvat de brandweerkorpsen, de GGD’en en de Bevolkingszorg-organisaties in beide verzorgingsgebieden. Een brede organisatie zal beter toegerust zijn op het aangaan van de uitdagingen op het gebied van veiligheid en publieke gezondheidszorg voor alle inwoners van de aanpalende en met elkaar bekende gebieden Gooi en Vechtstreek en Flevoland, zowel op het gebied van dagelijkse zorg als bij calamiteiten.

De fusie past ook in de context van schaalvergroting van aanpalende organisaties zoals meldkamer Midden-Nederland, politie en regionale ambulancediensten. Tot slot kan bestuurlijk beter worden geacteerd in de context van steeds intensievere regionale samenwerking en gemeentelijke herindelingen. De GGD’en in beide verzorgingsgebieden maken nadrukkelijk onderdeel uit van de brede organisatie die uiteindelijk zo’n 1500 werknemers en vrijwilligers zal omvatten.

De Wet Veiligheidsregio’s stelt dat één veiligheidsregio niet bediend kan worden door twee GGD-organisaties. Behalve deze wettelijke randvoorwaarde ligt ook de behoefte aan verdere professionalisering en samenwerking binnen het grotere geheel ten grondslag aan het samengaan. De heren B.J. van Bochove (burgemeester van Weesp), P.I. Broertjes (burgemeester van Hilversum), A.B.L. de Jonge (burgemeester van Dronten) en F.M. Weerwind (burgemeester van Almere) zijn, samen met twee bestuurders van de GGD’en de bestuurlijke trekkers van het fusietraject.

Daarnaast komt er een projectgroep met vertegenwoordigers uit de betrokken organisaties van beide veiligheidsregio’s. In november organiseren besturen en directies van beide veiligheidsregio’s in hun verzorgingsgebieden informatiebijeenkomsten om het fusieplan toe te lichten aan betrokken raadsleden. De conceptverklaring wordt in de komende tijd aan de gemeenteraden voorgelegd. Daarna wordt de intentieverklaring met eventuele aanvullingen ter goedkeuring aan beide besturen van de veiligheidsregio’s voorgelegd.