Forum voor democratie niet in bestuur Flevoland

vrijdag 5 juli 2019 18:30

Blik op Zeewolde- Flevoland is de op één na laatste provincie die een nieuw dagelijks bestuur presenteert. Hoewel Forum voor Democratie de grote winnaar was hebben zes andere partijen (VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, CU en D66)  elkaar gevonden. De PvdA stapte  eerder uit de onderhandelingen tijdens de informatieronde, (informateur Annemarie van Gaal stelde Forum voor als één van de nieuwe leden van het dagelijks bestuur) omdat zij een aantal standpunten van Forum te ver vindt gaan.

De partijen hebben elkaar gevonden met als gemeenschappelijke noemer: ‘Flevoland: ruimte voor de toekomst’.

Samen met inwoners, Provinciale Staten, gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers wordt ingezet op verbetering van mobiliteit, klimaat, energie, natuur, recreatie, toerisme, openbaar bestuur, economie en werkgelegenheid. Er is een goede balans tussen stad en platteland. Maatschappelijke structuren en leefbaarheid worden versterkt.

Het coalitieakkoord speelt in op grote veranderingen in onze provincie. Zoals klimaatverandering, groei van Almere, toenemende druk op de woningmarkt en infrastructuur en de modernisering van visserij en landbouw. In de Flevolandse samenleving wordt de ruimte voor bewonersinitiatieven en inspraak vergroot. Samenwerken, ontwikkelen en investeren zijn belangrijke kernwaarden voor de bestuursstijl.

In totaal is de omvang van het beoogd nieuwe college 4,9 formatieplaatsen. Beoogde gedeputeerden voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) zijn:

  • Jan de Reus namens de VVD
  • Cora Smelik namens GroenLinks
  • Jan-Nico Appelman namens het CDA
  • Harold Hofstra namens de ChristenUnie
  • Jop Fackeldey namens de PvdA
  • Michiel Rijsberman namens D66