Ermelo gaat stapje hoger met hotel op Horst

woensdag 13 september 2017 07:00

Blik op Zeewolde- Bezwaren vanuit Zeewolde, met name van Leefbaar Zeewolde, tegen de plannen van de gemeente Ermelo voor een hoge bebouwing op strand Horst hebben tot nu toe niets uitgehaald. Sinds eergisteren ligt het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst voor zes weken ter inzage. Ten opzichte van afgelopen voorjaar is de gemeente Ermelo nog een stap verder gegaan.  Op de plankaart lijkt het allemaal nog wel mee te vallen met een geplande bouwhoogte van 14 meter voor een hotel, maar in het ontwerpbestemmingsplan zit een bevoegdheid voor het college van burgemeester en wethouders om af te wijken van de bouwregels en onder meer de bouwhoogte te verruimen tot maximaal 60 meter (was 40 meter).

Eerder vroeg Evert Ekker van Leefbaar Zeewolde of de gemeente Zeewolde bezwaar gaat maken. Wethouder Wim van der Es meldde hem toen dat de gemeente eventueel pas actie onderneemt als er een (ontwerp)bestemmingsplan voorligt. Leefbaar Zeewolde vreest horizonvervuiling en is ook bang voor geluidsoverlast van een grote evenementenhal.

Over de plannen wordt op 3 oktober 2017 van 19.00 uur tot 21.00 uur een inloopavond gehouden in de Dialoog, Raadhuisplein 4 te Ermelo.

Het is overigens niet zo dat er een grote evenementenhal en een hoog hotel komt, in de plannen is alleen de mogelijkheid ervoor opgenomen.