Enquete snelbus naar Utrecht

donderdag 3 oktober 2019 14:55

Blik op Zeewolde- Gerda Galenkamp en Femke Nieuwenhuis zijn de studenten achter het plan voor een snelbus Zeewolde- Utrecht. Via een enquête willen zij de belangstelling meten. Hun initiatief hebben ze verwerkt in een plan van aanpak en vanochtend overhandigd aan wethouder Ewout Suithoff.

De bus zou één maal in de ochtend en één keer in middag moeten rijden. Gerda: ‘In mei  waren wij aanwezig bij een avond over het Openbaar Vervoer in het gemeentehuis, dat was een heel constructieve avond. Burgers konden ideeën aandragen bij de gemeente. Wij droegen het idee aan om een snelbus te realiseren in één keer in de ochtend naar Utrecht en één keer in middag van Utrecht naar Zeewolde. Femke en ik werken/studeren beiden in Utrecht. Als je op het busstation om je heen kijkt, zie je bussen uit elk dorp, maar niet uit Zeewolde.’

‘Samen met de beleidsmedewerker openbaar vervoer hebben we dit plan verder uitgewerkt. De Provincie Flevoland heeft vervolgens akkoord gegeven om het plan te realiseren. Het is voor ons heel leuk dat wij akkoord van de gemeente / provincie hebben gekregen om dit plan uit te werken. Burgerinitiatief wordt beloond. Ons plan houdt in dat we in samenwerking met de gemeente Zeewolde een enquête uit mogen brengen in het dorp om te onderzoeken of er voldoende animo is voor zo’n buslijn.’

‘Het realiseren van een dergelijke buslijn is namelijk alleen mogelijk als deze bus 5 dagen in de week 32 mensen vervoerd. De provincie heeft niet gezegd dat de snelbus gaat rijden…… dat is nog even een stap te ver. Maar ik vind het al heel wat dat we het überhaupt mogen onderzoeken… dat verbaasde mij in positieve zin.’

In de enquête wordt ook een vraag gesteld over de behoefte aan carpoolen.

http://forms.gle/vbNbq5VKrbkt4MWk8

Binnen de eerste twee uur dat de link actief was, waren er al reacties. Femke: ‘Op dit moment hebben we al 34 mensen die 3 dagen of meer met een rechtstreekse busverbinding naar Utrecht zouden willen reizen; nog 14 mensen die 1 of 2 dagen willen reizen. Het grootste deel (23 man) wil hier 5 euro per maand aan bijdragen; maar gewone OV prijzen zouden ook voldoen gezien 73% sowieso gebruikt maakt van bus en trein tegen kosten van 10 euro per rit. Verder ook al wat mailadressen voor een carpool optie.’