Duurzaamheidslening nu voor iedereen

zondag 6 oktober 2019 08:19

Blik op Zeewolde- De populaire duurzaamheidslening is aangepast en uitgebreid. De voorwaarden die er waren, gelden niet meer. Iedere huiseigenaar komt nu in aanmerking. Jongere woningen waren tot nu toe uitgesloten omdat die al erg goed geïsoleerd zijn en in de Polderwijk duurzaam verwarmd worden. Reden om ze nu wel op te nemen is dat er ook voor nieuwere woningen nog veel mogelijk is op gebied van energie(kosten)besparingen, met name zonnepanelen.

Ook mensen met een duurdere woning waren uitgesloten. De gemeente redeneert nu dat ook mensen die een dure woning hebben niet per se kapitaalkrachtig genoeg zijn om verduurzaming aan hun woning te kunnen bekostigen. De regeling is ook aangepast omdat de technieken verbeteren. Lenen voor een HR++ ketels zit er niet meer in, voor een hybride warmtepompen juist weer wel.

De lening bestaat sinds 2013 en werd twee jaar geleden nog aangepast. Het is een ‘revolverend fonds’, geld dat terugkomt wordt weer gebruikt voor een nieuwe lening. Voor de lening heeft de gemeente vier jaar lang één miljoen per jaar beschikbaar gesteld. Meer informatie en aanvragen: www.zeewolde.nl/duurzaamheidslening

(dit artikel werd eerder gepubliceerd in de papieren editie van Blik op Zeewolde van 2 oktober 2019)