Dossier Zonnewoud: ‘Anders handelen’ had gekund

zondag 24 januari 2021 17:14

Blik op Zeewolde- ‘Was er een integriteitsprobleem bij de planvorming en besluitvorming over het zonnepark ‘Zonnewoud’. Dat was de vraag waarmee het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) aan de slag ging. Het rapport is nu klaar. Het antwoord is ‘nee’. Hadden betrokkenen anders kunnen handelen’  Antwoord: ‘op onderdelen wel’.

Het is geen vraag geweest aan BING om te oordelen. Dat mogen de gemeenteraadsleden zelf doen. In extra raadsvergaderingen op 4 en 11 februari spreekt de gemeenteraad over het rapport. Betrokken geven tot die tijd geen commentaar.

Uit het rapport van BING: ‘Als een integriteitsprobleem wordt opgevat als strijd met regels, dan heeft zich geen probleem voorgedaan in relatie tot het handelen van personen binnen de gemeente. Als een bredere definitie van integriteit wordt
gehanteerd, en het gaat om rolvastheid, transparantie en/of beeldvorming, dan hadden betrokkenen op onderdelen anders kunnen handelen.’

In de vergadering van 4 februari gaan de fracties met elkaar in gesprek over de inhoud. Vervolgens spreekt de raad uit of de gemeenteraad het eens is met de conclusies en de bevindingen van het onderzoek. De raadsvergadering van 11 februari is gericht op de toekomst. Welke lessen worden geleerd uit het onderzoek, welke stappen moeten worden gezet voor de toekomst?

Het rapport is in te zien via www.zeewolde.nl/gemeenteraad-en-college bij de raadsvergadering van 4 februari 2021.

in verband met de corona-maatregelen zijn beide raadsvergaderingen niet toegankelijk voor publiek en pers. Eventuele insprekers kunnen, na zich te hebben aangemeld bij de griffie, in de vergadering aanwezig zijn.

De vergadering wordt uitgezonden via de Lokale Omroep Zeewolde, www.lokaleomroepzeewolde.nl/televisie en via de tv KPN digitaal kanaal 1481 of Ziggo digitaal kanaal 36.