Dementie is niet per se een ouderdomsziekte

vrijdag 28 februari 2020 11:21

Blik op Zeewolde- Dementie is niet per se een ouderdomsziekte. Dementie komt ook op jongere leeftijd voor, tussen de 40 en de 65 jaar, dan vaak wel in een andere vorm dan de dementie op oudere leeftijd. In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar dementie. Janneke Westerink van Welzijn Zeewolde wil jonge mensen met dementie in Zeewolde in beeld krijgen.

‘De problemen worden op deze jonge leeftijd vaak niet herkend’, vertelt zij. ‘Vaak zijn het eerder veranderingen in gedrag die meer opvallen dan problemen met het geheugen. Iemand is afwezig of juist heel snel geëmotioneerd. Dingen die iemand eerder met gemak deed, lukken ineens niet meer. Bij dit soort problemen wordt vaak gedacht aan overspannenheid, depressie of relatieproblemen en dat onbegrip kan veel onzekerheid en spanningen veroorzaken.’

Welzijn Zeewolde werkt samen met de casemanagers dementie. Gezamenlijk wordt dan bekeken waar de behoefte ligt op gebied van bijeenkomsten, zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk, ondersteuning. ‘Als we de groep in beeld hebben kunnen we ook kijken in welke vorm het Odensehuis aan kan sluiten bij de behoefte.’ Contact: j.westerink@zeewolde.nl