De wijk ingaan leverde ‘Zeewoldevoorelkaar’ veel op

maandag 7 september 2020 09:54

Blik op Zeewolde- Zeewoldevoorelkaar is een activiteit van Welzijn Zeewolde. Het doel is middels een digitaal platform vraag en aanbod van vrijwillige hulp bij elkaar brengen, maar door de coronacrisis werd dat méér.

(dit artikel verscheen eerder in de maandkrant Blik op Zeewolde van 2 september 2020)

Renate van Ittersum trekt de kar: ‘De Coronacrisis leek ons werk moeilijker te maken, fysiek bij elkaar komen was even niet mogelijk, maar we hebben dat als een kans aangegrepen om actief naar de mensen toe te gaan om te horen hoe het gaat, wat er leeft bij hen in de wijk. Gewoon even horen hoe het echt met iemand gaat, niet als professional uit de gezondheidszorg, maar gewoon als Renate of als Janneke of één van onze andere ‘ambassadeurs’. Gewoon kijken waar behoefte aan is.

Het is voor ons belangrijk om rechtstreeks te horen welke onderwerpen mensen bezighouden en waar zij hulp bij kunnen gebruiken of misschien wel hulp zouden willen bieden. Sinds de versoepelingen in mei zijn we twee keer per week op de fiets gestapt en op pad gegaan, met de koffiekan in de fietsmand. Spontaan een bakkie doen.’ Later werd de fiets een bakfiets en werd het team ‘ambassadeurs’ langzamerhand uitgebreid.

‘We zagen dat Zeewoldenaren er voor elkaar zijn, maar we zagen ook eenzaamheid en kwetsbaarheid.’

De medewerkers van Welzijn hebben vanuit huis hard gewerkt om ervoor te zorgen dat niemand buiten de boot zou vallen. Renate vertelt dat alle vraag en aanbod van vrijwillige hulp in Zeewolde verzameld is en dat alle burgerinitiatieven en informatie over corona werd gebundeld. Er is een hulplijn opgezet en er zijn acties; tulpenactie, kaartenactie, posteractie bushokjes, gestart om mensen een steuntje in de rug te geven en er werd een zomerprogramma aangeboden in samenwerking met aanbieders uit de sport en de culturele sector.

‘Dat zorgde voor ontmoeting en verbinding in de wijk. Door de coronacrisis zijn bepaalde vraagstukken urgenter geworden. Armoede bijvoorbeeld en schulden, daginvulling, eenzaamheid of bij het ondersteunen van burgerinitiatieven en verbinden van vrijwilligers aan hulpvragen van mensen. Soms leverde een praatje niets meer op dan alleen dat, maar dat is niet erg, want ook op die manier ben je zichtbaar en leren wij mensen kennen en zij ons.’

‘We hebben gemerkt dat Zeewoldenaren er voor elkaar zijn, maar we zagen ook kwetsbaarheid en eenzaamheid  door een klein of beperkt netwerk. We zagen dat mensen in een gat vallen door het ontbreken van sociale activiteiten of overbelasting bij mantelzorgers, door het wegvallen van dagbesteding of zorg. Mensen kunnen niet leven in langdurige sociale isolatie. Door in de wijken aanwezig te zijn en erop af te gaan, komen we in de directe leefomgeving van mensen. Door contacten te leggen konden we voorkomen dat problemen groter werden, we konden samen met mensen zoeken naar oplossingen of ze bij elkaar brengen.’

Naar aanleiding van de wijkbezoeken heeft Welzijn Zeewolde vervolgafspraken gemaakt bij mensen thuis waar extra zorg en hulp nodig bleek te zijn. ‘Mensen gaven soms ook aan dat zij zich zorgen maken over een buurman of buurvrouw. Daar stappen wij dan op af. Door onze aanwezigheid kwamen buren weer met elkaar in contact en ontstond spontaan het idee voor een buurtbarbecue. Geweldig toch. Er zijn ook mensen spontaan naar ons toe gekomen om zich op te geven als vrijwilliger of maatje (via de wijkgesprekken en andere inspanningen hebben zich al zo’n 100 nieuwe vrijwilligers gemeld). Het was fijn om te merken dat mensen onze aanwezigheid zeer waardeerden. Door zichtbaar te zijn is de waarde van ons werk herontdekt.’

De medewerkers van Welzijn Zeewolde zijn op dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagmiddag aanwezig in het Vraaghuis om inwoners van Zeewolde persoonlijke te woord te staan. Het Vraaghuis is gevestigd aan de Stevinweg 2 (voorheen Jacco Scheen herenmode)

www.zeewoldevoorelkasar.nl  De hulplijn van Zeewoldevoorelkaar: 036- 5224655

 

Renate van Ittersum geeft een paar voorbeelden van wat zij ‘op straat’ hoorde. ‘Het zijn de kleine dingen die het ‘m doen.’

  • Een mevrouw waar iemand van de Philadelphia, waar jongeren met een beperking wonen, elke week een koekje komt halen. Die jongen vroeg een keer wanneer ze jarig was en een paar maanden later stond ie daar met een kaartje.
  • Een meneer die elke week bij zijn buurvrouw op de koffie gaat, ook nu haar man overleden is. Ze was even bang dat de buurman dan niet meer zou komen, maar dit zet hij trouw voort. Waar zij heel gelukkig mee is.
  • Twee oude dames waren ‘gekoppeld’ door hun pedicure en gaan nu altijd samen naar de markt en/of een kopje koffie drinken bij de Oude Bieb.
  • Een meneer die vrijwillig spullen voor zijn buren naar de stort brengt, omdat hij een aanhangwagen heeft.

 Foto: De ‘ambassadeurs’ van Welzijn Zeewolde zijn herkenbaar aan speciale blauwe jassen. Renate van Ittersum en wethouder Winnie Prins, voor de gelegenheid ook ‘ambassadeur’, in gesprek met buurtbewoners. Prins is als bestuurder verantwoordelijk en ‘enorm trots’ op het project en de manier waarop het wordt uitgevoerd.