De kogel is door de kerk: volledige nieuwbouw zwembad en renovatie (inclusief verlenging) sporthal

dinsdag 28 mei 2019 21:51

Blik op Zeewolde- De gemeenteraad heeft in meerderheid besloten dat sportcomplex Het Baken voor 15.2 miljoen verbouwd wordt (op dezelfde locatie). Om dit bedrag op tafel te leggen hoeft de gemeente geen geld te lenen. Het zwembad wordt geheel nieuwbouw, de sporthal wordt gerenoveerd en met zes meter verlengd (waardoor er ruimte ontstaat voor drie afgescheiden delen in plaats van twee).

De raad volgt daarmee het collegevoorstel, dat toch, vooral financieel, sterk afwijkt van hun eerdere voorstel, waarin sprake was van een gedeeltelijke nieuwbouw van het zwembad (en een beperkte sluiting van enkele maanden in plaats van ongeveer anderhalf jaar zoals nu besloten). Ook was er in het oorspronkelijke voorstel geen verlenging van de hal opgenomen.

Het oorspronkelijk begrote bedrag van 8 miljoen wordt ruimschoots overschreden. De kostenverhoging komt niet alleen doordat de verbouwing een ruimer sportcomplex oplevert (zowel het zwembad alswel de sporthal), maar ook door de stijging van de bouwprijs in vergelijking met twee jaar geleden(tegen de 30 procent) en een nieuwe wet (BENG, besluit Energieneutrale gebouwen) die sinds 1 januari 2019 van kracht is. Het collegevoorstel gaat op punten verder dan de BENG.

Opvallend is dat de prijs waarvoor nu het sportcomplex onder handen wordt genomen, vrijwel gelijk is aan de prijs die nog geen twee jaar geleden door adviesbureau Tien werd genoemd (en geadviseerd) bij volledige nieuwbouw (16 miljoen).

Dat laatste is ook de reden voor de PvdA/GroenLinks/ Burgerbelang en D66 om tegen het collegevoorstel te stemmen. De drie partijen hebben steeds volhard in hun streven naar volledige nieuwbouw op een andere locatie (wat met name PvdA/GroenLinks en Burgerbelang -‘het had toch gekund’-  nog even fijntjes wisten te vertellen tijdens de vergadering van vanavond). Daardoor hadden gebruikers van de hal en van het zwembad gewoon door kunnen gaan met hun activiteiten.

Voor gebruikers van zowel sporthal (er komt een oplossing in de vorm van een opblaasbare hal) als zwembad (ongeveer anderhalf jaar dicht) wordt naar oplossingen gezocht. In een motie, die overgenomen werd door het college, verzochten VVD, ChristenUnie, CDA en Leefbaar Zeewolde daar expliciet om.