D66 laat het zich nog een keer uitleggen

woensdag 10 september 2014 12:38

Wibe Siersksma van D66 liet zich tijdens het beraad (een gecombineerde gemeenteraadscommissie) van gisteravond nog eens uitleggen hoe het nu zit met de winkelopenstelling. In het coalitieakkoord (dat al aangenomen is door de gemeenteraad) staat dat er niets verandert aan de huidige stuatie (bij toerbeurt elk jaar één supermarkt op zondag open, daarnaast 12 koopzondagen).

De gemeenteraad kwam er eerder dit jaar niet uit, waarna toenmalig wethouder Hendrik de Vries voorstelde het Burgerpanel (digitale gemeentelijke vraagbaak van aangesloten Zeewoldenaren) te raadplegen. De uitslag van het onderzoek onder het Burgerpanel is volgens D66 verkeerd geïnterpreteerd. Volgens het college wil net iets meer dan 30 procent van de ondervraagden alle supermarkten open op zondag. D66 komt op ruim 60 procent. D66 heeft ook een onderzoekje gehouden en weet nu dat vier van de vijf supermarkten (één wilde niet reageren) op zondag open willen. Zijn conclusie is ook dat een ruime meerderheid van de politiek  de supermarkten op zondag open wil. Dat het college en de raad toch gekozen heeft om de oude situatie te handhaven wil er bij hem niet in. Ernst Bron van de ChristenUnie zegt een eigen onderzoekje gedaan te hebben onder de kleine winkeliers. Zijn conclusie is dat die niet staan te springen.

Sierksma: ‘Zeewolde is een toeristische gemeente, het is een gemiste kans door zondags dicht te zijn.’ Volgens hem mist hierdoor ook de horeca omzet. Wethouder Gerben Dijksterhuis legde D66 uit hoe het  besluit tot stand is gekomen. ‘Als je de uitslag van het Burgerpanel goed leest, is er een wisselend beeld. Daar kun je varianten aanhangen. Wij stonden voor de keuze, of alle winkels open, of helemaal  niet. Als de meningen uiteenlopen, zoek je met elkaar naar een werkzame oplossing.’ Sierksma: ‘Het kan toch niet zo zijn dat omwille van coalitievorming de uitslag van het burgerpanel wordt genegeerd? Dijksterhuis: ‘De VVD had de openingstijden (van de supermarkten) wellicht ruimer gezien, maar zo gaat het in een coalitie, daarin moet je concessies doen.’

Gerelateerd artikel: http://blikopzeewolde.nl/ruime-meerderheid-voor-zondagopensteling-supermarkten/