Crisis en bezwaar zorgden voor oponthoud sluis Havenkwartier

donderdag 1 februari 2018 16:11

Blik op Zeewolde- Wethouder Rein Zijlstra had de schop al klaar staan, hij had gehoopt aan het eind van vorige collegeperiode (2014) de eerste te zijn om de dijk door te steken voor de aanleg van een sluis. Daar kwam echter de economische crisis tussen. De schop stond weer klaar om dat de huidige collegeperiode te doen, maar daar kwam een protest tussen van milieuorganisaties die tegen de zandwinning in het Wolderwijd (nodig voor de ophoging van de wijk) waren.

Vanochtend tekende hij het contract tussen de gemeente en aannemer Reef Strukton maar hem rest niet meer, een derde periode als wethouder ambieert hij niet, dan te genieten van het ‘gedoe’ in de sluis als boten vanuit het haventje in de wijk het Wolderwijd op willen. 

De aanleg van de sluis in het havenkwartier start volgens de planning deze zomer. Als de sluis gereed is kunnen plezierboten(en kleine jachten) via de vaarroute Blauwe Diamant van de Hoge Vaart via bos en dorp naar het Wolderwijd. De sluis bestaat uit een keersluis met fietsbrug en een schutsluis met auto/fietsbrug. Verkeer dat via de Zeewolderdijk naar Harderwijk gaat, wordt over deze brug geleid.

De sluizen zijn in de late herfst en de winter gesloten om de woonwijk tegen hoog water te beschermen (dit is ook een eis van het Waterschap). De kosten voor de sluis worden betaald uit de meeropbrengsten van de grondverkoop in de wijk.

Zijlstra vertelde dat de bouw eerder had kunnen beginnen. ‘We konden ook kiezen voor het niet ophogen van de wijk naar dijkniveau. Daar is een hoop geld mee gemoeid, maar we hebben gekozen voor kwaliteit.’