College vraagt minister met klem geluidsniveau’s ‘Lelystad’ te controleren

donderdag 9 augustus 2018 12:42

Blik op Zeewolde- De ‘Belevingsvlucht’ van 30 mei heeft uitgewezen dat de geluidsniveaus  van de toekomstige vluchten van Lelystad Airport 3 tot ruim 8 decibel hoger liggen dan in de MER (milieu-effectenrapportage) vastgelegd. Aan de rand van Zeewolde is volgens wethouder Winnie Prins zelfs 10 decibel meer gemeten. Het college heeft minister van Nieuwenhuizen een brief geschreven waarin ze met klem vraagt om de geluidscontouren op juistheid te controleren.

De belevingsvlucht werd gevlogen op verzoek van de ‘regiegroep’, die bestaat uit bezorgde burgers en deskundigen, voornamelijk vanuit de Veluwe en Overijssel. Een vliegtuig vloog een paar maal het hele traject. Het vliegtuig vloog zonder passagiers maar had om het gewicht te compenseren extra brandstof bij zich.

De regiegroep heeft naar aanleiding van de belevingsvlucht de minister gevraagd om de opening van het vliegveld uit te stellen tot 2023 als het luchtruim heringedeeld wordt (vliegtuigen van en naar Lelystad moeten naar nog rekening houden met vliegverkeer naar Schiphol en daaronder blijven). Het college heeft die vraag niet gesteld omdat dat een zaak is van de politiek. In september praat de gemeenteraad over de zaak.

Het is de vraag of de herindeling van het luchtruim positieve gevolgen zal hebben voor Zeewolde. Vliegtuigen komen nu op zo’n 600 meter net langs de bebouwde kern. Als vliegtuigen sneller kunnen stijgen zou het best eens kunnen dat ze gaan ‘gassen’ bij Zeewolde (en zo voor meer overlast gaan zorgen).

De opening van het vliegveld wordt in 2020 verwacht, nadat de opening al twee keer is uitgesteld en meerdere MER’s om diverse redenen zijn afgekeurd.

Om de economische functie van Schiphol te behouden en versterken, is afgesproken Lelystad Airport in de periode tot circa 2043 in fases te ontwikkelen. Het Ondernemingsplan dat door Schiphol Group en Lelystad Airport is opgesteld voorziet in een gefaseerde groei in twee tranches, met een eerste tranche naar 25.000 vliegtuigbewegingen en in de eindfase circa 45.000 vliegtuigbewegingen met passagiersvliegtuigen.