College komt tegemoet aan vraag betaalbare woonruimte starters

woensdag 29 januari 2020 16:40

Blik op Zeewolde- De eigenaar van een bedrijfspand aan de Marsweg krijgt van een meerderheid van het het college van burgemeester en wethouders toestemming het pand geschikt te maken voor appartementen en studio’s en komt zo tegemoet aan de vraag naar betaalbare woonruimte voor starters. De eigenaar wil er  vijf appartementen en tien studio’s realiseren.

De te realiseren huurwoningen zijn ideaal voor starters en biedt ook een kans voor arbeidsmigranten om zich te kunnen vestigen. De huurprijzen worden geklijk aan de tarieven die door de Huurcommissie zijn opgesteld,

Het plan past in de door de gemeenteraad vastgestelde Visie kleinschalige bedrijventerreinen, waarin   ruimte geboden wordt voor zelfstandige woonvormen op de terreinen Krachtenveld, omgeving Muiderweg en Planetenveld/Mast.

Door aanvrager is een draagvlakonderzoek uitgevoerd onder de eigenaren van de omliggende percelen. Eén eigenaar heeft er problemen mee en maakt mogelijk tegen het besluit van het college.