B&W: nog steeds zorgen om plannen Strand Horst

donderdag 31 januari 2019 17:57

Blik op Zeewolde- De gemeente maakt zich nog steeds zorgen over de plannen van de gemeente Ermelo met Strand Horst. De gemeente is bezig met de voorbereiding van een bestemmingsplan dat ruimte geeft aan twee torens (één van minimaal 40 maximaal 60 meter hoog of meerdere van maximaal 38 meter) en een evenementenhal van maximaal 6000 vierkante meter. De gemeente heeft in mei en in oktober 2017 en in oktober 2018 al hierover schriftelijk gereageerd.

Op 20 december 2018 heeft de gemeente Ermelo een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Ten aanzien van de bebouwingshoogte is – afgezien van een enkele aanpassing in het beeldkwaliteitsplan – niets veranderd ten opzichte van het eerder gepresenteerde plan. Ten aanzien van evenementen en buitenactiviteiten zijn wel aanpassingen (lees: beperkingen) aangebracht, met name ingegeven door Natura 2000. ‘Maar daarmee zijn nog niet alle zorgen vanuit Zeewolde weggenomen’, staat in de laatste brief van Zeewolde aan Ermelo.

‘De eventuele hoogteaccenten doen forse afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit op deze landelijke en zeer open locatie’, schrijft het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde. ‘De ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt hebben een zeer stedelijk karakter en zijn niet passend op deze locatie. De bestaande kwaliteit is waardevol voor de beleving vanuit het zuidelijke deel van de kern Zeewolde, inclusief het strandgebied en het bosgebied Horsterwold. De hoogteaccenten zijn naar onze mening ook in strijd met de uitgangspunten van het IIVR project Veluwerandmeren. Wij verzoeken u nadrukkelijk om terughoudend te zijn met het toestaan van hoge bouwvolumes en de maximale bouwhoogte in elk geval te beperken tot 38 meter.’

Voor de evenementenhal zijn strikte gebruiksvoorwaarden voor buitenevenementen opgenomen. Voor geluid is een maximaal bronvermogen opgenomen (90dB in de winter, 120 dB in de zomer) én een voorwaarde dat de geluidsbron niet richting Veluwemeer mag worden geplaatst. ‘De vraag is of hiermee geluidsoverlast in de kern van Zeewolde wordt voorkiomen. kennelijk uis huier geen onderzoek naar gedaan. Wij verwachten significante geluidsoverlast in de kern van Zeewolde als geluidsactiviteiten electronisch worden versterkt.’

De locatie strand Horst ligt 850 meter van de dijk en 950 meter van de bebouwing van Zeewolde.  Ook de lokale partij Leefbaar Zeewolde heeft ernstige zorgen en deze al meermalen kenbaar gemaakt.