Buurtinitiatief maakt de Groene Wig aantrekkelijker

zaterdag 28 september 2019 16:28

Blik op Zeewolde- De Groene Wig is het park tussen de Winde en de Atalanta. Het gebied, dat al gesierd wordt door het cortenstalen kunstwerk van Evert Strobos (‘Menhirs’) krijgt een aantrekkelijker  uitstraling dankzij een buurtinitiatief. Marjan van der Laan nam het initiatief en verzamelde een groep om zich heen, ze kreeg, niet onbelangrijjk, de gemeente mee en ook het Waterschap doet een duit in het zakje en legt een paaiplaats aan  voor vissen en amfibieën ter hoogte van de kwelsloot.

In het plan staat onder andere dat de bewoners bijvriendelijke bollen en heesters aan gaan planten, gaan snoeien en takkenrillen maken. Het plan heeft als doel om het park de Groene Wig meer kleur te geven en nog natuurlijker te maken.

Donker Groen, die het groen in de wijk namens de gemeente in onderhoud heeft, schonk een bijenhotel.