Burgertafel zoekt nieuwe leden en voorzitter

donderdag 10 januari 2019 12:34

Blik op Zeewolde-Heb jij hart voor Zeewolde en lijkt het je leuk om mee te denken over sociaal maatschappelijke onderwerpen? Dan zoeken we jou! Medio juli 2017 is de Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde formeel van start gegaan, een groep enthousiaste en sociaal bewogen mensen die gevraagd en ongevraagd het college van B&W adviseren over de onderwerpen gerelateerd aan Jeugdwet, Participatiewet en WMO-wet.

De belangrijkste uitdaging voor de Burgertafel is een goede connectie te maken met de inwoners in het bijzonder ervaringsdeskundigen en mensen met netwerken binnen de genoemde onderwerpen. De input, in het bijzonder van de inwoners, vormt vervolgens de basis voor de advisering richting het college van B&W.

De Burgertafel bestaat uit 7 personen inclusief de voorzitter, enkele plaatsvervangende leden en een secretariële ondersteuning. Wanneer je geïnteresseerd bent, neem dan contact op met Jan Seesing, waarnemend voorzitter, vice-voorzitter@burgertafelzeewolde.nl, 0644276425. Hij kan  vertellen wat de functies precies inhouden en hoeveel tijd er gevraagd wordt.

Zie voor verdere informatie www.burgertafelzeewolde.nl