Bomen vellen in Horsterwold voor de veiligheid

zondag 1 juli 2018 14:41

Blik op Zeewolde- Volgende week gaat Staatsbosbeheer verder met de veiligheidsvelling in het gebied dat is omsloten door de Spiekweg, Gooiseweg, Flediteweg en de Golfbaan. De werkzaamheden bestaan uit het vellen van dode en ernstig aangetaste bomen die zich binnen een afstand van 30 meter bevinden van recreatieve paden. Door het weghalen van deze bomen neemt Staatsbosbeheer het dreigende gevaar van het spontaan of bij harde wind omvallen van dode en ernstig aangetaste bomen weg.

Het betreft hier percelen waar Essen staan die zijn aangetast door de schimmel Hymenoscyphus Fraxineus of te wel het Vals Essenvlieskelkje. Aangezien de werkzaamheden in het voorjaar en de zomer plaats vinden zullen er, voor dat de houtoogstmachines beginnen en naast de gebruikelijke, twee extra flora -en faunacontroles  worden uitgevoerd zodat plant en dier zo min mogelijk zullen worden verstoord. De werkzaamheden nemen ongeveer twee maanden in beslag.