Boeren mogen aan de zon, maar niet zomaar en niet allemaal

vrijdag 1 februari 2019 21:37

Blik op Zeewolde- Om de door de gemeenteraad afgesproken doelstelling 200% energieneutraal te halen, moet de gemeente wel kijken naar het buitengebied voor grondgebonden zon, ofwel zonneparken (100 procent neuraal is Zeewolde al jaren). Na 1 juni mogen boeren, wat het college van burgemeester en wethouders betreft) een verzoek indienen om een deel van hun land om te bouwen tot zonnepark. De gemeenteraad moet dit voorstel nog goedkeuren.

Niet alle agrarische gronden komen (wat het college betreft) in aanmerking. Het voorstel is om zonneparken toe te staan langs de A27, de A6, de Gooiseweg, de Knardijk en onder de windmolens in de Zuidlob (die daar netjes in lijnopstellingen staan). De windmolens in het toekomstige Windpark Zeewolde in het open middengebied komen ook in lijnen te staan, maar daar kunnen volgens het voorstel geen zonneparken komen omdat het plan om zonneparken aan te leggen sneller gaat dan de aanleg van het windpark.

Bij een eerdere korte discussie binnen de politiek over zonneparken was vooral het CDA behoudend omdat het wel om kostbare landbouwgrond. De meeste vragen over het collegevoorstel kwamen donderdagavond (tijdens een raadsinformatieavond) ook van het CDA.

Het college wil vaart achter de realisatie van zonneparken zetten om boeren de gelegenheid te bieden om nog op tijd een rijkssubsidie aan te vragen.

Een boer die een zonnepark wil realiseren moet een deel van de opbrengst reserveren voor een gemeentelijk energiefonds (waarmee de gemeente de realisatie van zon op daken van woningen wil stimuleren), ook moet er burgerparticipatie mogelijk zijn.

Voor 1 juni worden verzoeken afgehandeld voor initiatieven op niet-agrarische gronden.