Biezenburcht kreeg geen klanten door wegafsluiting

woensdag 27 december 2017 10:55

De gemeente heeft stichting De Biezenburcht de huur voor De Biezenburcht over 2017 kwijtgescholden.  Stichting De Biezenburcht huurt sinds 2014 de Biezenburcht van de gemeente ten behoeve van de verkoop van ijs, vis, snacks, koffie  en thee. Uit omzet cijfers blijkt dat dit jaar het aantal klanten en daarmee de omzet, aanzienlijk  gedaald omdat de Zeewolderdijk twee maal voor een paar weken afgesloten is geweest wegens werkzaamheden. Een bedrijf moet dat volgens de gemeente kunnen opvangen, maar dat is anders voor deze stichting die geen subsidie krijgt en afhankelijk is van fondsen.

De stichting werkt vanuit een  maatschappelijke doelstelling, ze werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt: er worden mensen ingezet die als gevolg van verschillende oorzaken in een sociaal isolement zijn geraakt en op deze wijze weer vertrouwen en ervaring kunnen opdoen met als einddoel vervolgens op de reguliere wijze weer aan de slag te kunnen.