Bezwaar Horsterwold tegen komst ‘Polenhotel’

dinsdag 5 juni 2012 09:50

De eigenaren van recreatiewoningen op het park Horsterwold maken ernstig bezwaar tegen de komst van een door hen genoemd ‘Polenhotel’ schuin tegenover het park aan de Bosruiterweg. De gemeente heeft een procedure gestart om op de voormalige camping De Bosruiter tijdelijke…..

huisvesting voor circa 600 ‘arbeidsmigranten’ mogelijk te maken. Er is een ondernemer die vijftien woongebouwen wil neerzetten voor deze huisvesting.

De vereniging van eigenaren van het Horsterwold heeft bezwaar aangetekend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning. Zij, die de woningen gekocht hebben vanwege het groene karakter en de rust, zijn bang dat deze waardes aangetast worden. Volgens hen is het bouwplan ook strijdig met het bestemmingsplan.

De eigenaren van de recreatiewoningen (en de vereniging van Eigenaren) bestrijden ook dat de Bosruiterweg niet zal lijden onder het extra verkeersgebruik, zoals de gemeente beweerd. De eigenaren van de recreatiewoningen zijn er niet over te spreken dat de gemeente niet heeft gereageerd op de door hen aangedragen alternatieven; de Polderwijk, het G-gebied (het gebied tegenover de sportvelden) of een plek op een bedrijventerrein.