Bewoners naar Raad van State om ondergrondse containers

woensdag 6 november 2019 20:24

Blik op Zeewolde- Tegen drie van de 62 locaties voor ondergrondse containers voor restafval hebben bewoners bezwaar gemaakt en zijn naar de Raad van State gestapt. In twee van deze gevallen (locaties aan de Liesgras en de Krypron) is ook een verzoek om voorlopige voorziening gedaan bij de Raad van State.

Al voor de plaatsing besloot de gemeente dat de containers niet worden geplaatst indien beroep is ingesteld bij de Raad van State. In die gevallen, in afwachting van de definitieve uitspraak, zouden  tijdelijke bovengrondse voorzieningen worden aangebracht voor een periode van twee jaar (de verwachting is dat de RvS dan wel een uitspraak heeft gedaan).

De gemeente heeft de Raad van State op haar verzoek laten weten dat de containers voorlopig niet zullen worden ingegraven, de bewoners hebben daarop het verzoek om een voorlopige voorziening ingetrokken.  In de verklaring van de van de gemeente is wel aangeven dat de ondergrondse container voorlopig niet wordt ingegraven maar niet dat deze tijdelijk worden vervangen voor bovengrondse voorzieningen.

De bewoners zijn verbolgen over het feit dat nu de tijdelijk bovengrondse containers zijn geplaatst en voelen zich op het verkeerde been gezet. Ze geven aan dat zij op basis van foutief verstrekte informatie door de gemeente hun verzoek om voorlopige voorziening hebben ingetrokken en eisen dat de containers worden weggehaald. De gemeente voldoet nu aan dat verzoek en wijst voor twee locaties tijdelijk alternatieve locaties aan.

Deze locaties zijn dan weer wel voor sommige bewoners iets langer lopen, wat volgens de gemeente gezien het tijdelijke karakter aanvaardbaar is.