Bestrijding eikenprocessierups op meerdere manieren

woensdag 13 mei 2020 10:43

Blik op Zeewolde- De eikenprocessierups zorgt ieder jaar voor veel overlast voor mens en dier. Dit jaar hebben we veel maatregelen getroffen om de processierups te bestrijden en nestvorming zoveel mogelijk te voorkomen. Binnenkort wordt geïnventariseerd of er toch nesten in de eiken in het dorp zitten. Als duidelijk is waar de eikenprocessierups zich in de eiken genesteld heeft, wordt de aannemer ingezet om de nesten weg te zuigen.

wat heeft de gemeente tot nu toe gedaan om de overlast tegen te gaan?

  • Er zijn bollen aangeplant waar roofinsecten op afkomen die dol zijn op eikenprocessierupsen.
  • Onder eiken worden de bermen op veel plaatsen minder gemaaid om roofinsecten te lokken die de eikenprocessierups graag opeten.
  • Er is een proef gedaan met het ophangen van nestkastjes voor o.a. mezen. We hopen dat deze mezen de eikenprocessierups op hun menu zetten.
  • Een aantal eiken is behandeld met aaltjes. Deze wormpjes zorgen er voor dat de rupsen dood gaan.

De aannemer zuigt eerst nesten weg bij de eiken in de buurt van scholen en van het strand. De haren van de processierups veroorzaken daar het meeste overlast. Daarna worden de nesten in de rest van het dorp aangepakt, gevolgd door nesten in bosvakken en in het buitengebied. Als het nodig is worden de nesten twee keer verwijderd. Zijn er erg veel nesten , dan wordt een extra bestrijdingsteam ingezet.

Bomen met een nest van de eikenprocessierups worden gemerkt met een rood/wit lintje. Houd afstand van eiken met zo’n lintje! De haartjes van de rups kunnen namelijk irritatie van huid, ogen of luchtwegen geven. Kom niet te dichtbij en blijf niet onder zo’n boom staan. Houd ook uw hond(en) aan de lijn en voorkom dat deze gaan lopen of snuffelen  in de buurt van de boom.