Bestrijding Eikenprocessierups kost steeds meer

woensdag 24 juli 2019 15:15

Blik op Zeewolde- De kosten voor het bestrijden van de Eikenprocessierups stegen voorgaande jaren al. Dit jaar was er een spectaculaire toename. In 2015 werd de rups aangetroffen op 100 eiken, Twee jaar daarna was dit al bijna verdubbeld naar 190. daarna ging het snel, in 2018 werden de rupsen aangetroffen op 640 eigen en dit jaar op 2150 eiken.

De kosten van de bestrijding stegen van 6500 euro in 2015 naar ongeveer 80.000 euro dit jaar. Aan het einde van het begrotingsjaar wordt duidelijk wat de werkelijke  bestrijdingskosten waren. In de periode van 5 juni tot 10 juli zijn bij de gemeente Zeewolde ruim 70 meldingen binnengekomen over deze rups.

Alhoewel het aantal rupsen de laatste jaren is gestegen, er prognoses zijn dat dat het aantal rupsen de komende jaren verder zal stijgen (vervijfvoudigen zelfs!), is niet met zekerheid aan te geven dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Deze ontwikkeling wordt sterk beïnvloed door het weer. Het beheer van de eikenprocessierups bij de onder andere Staatsbosbeheer, provincie, RWS, enz. ook van grote invloed op het aantal vlinders in de gemeentelijke bomen.

De rups (‘Thaumethopea processionea’) van een nachtvlinder, heeft wel natuurlijke vijanden: roofkevers, wantsen, sluipvliegen, sluipwespen, gaasvliegen, lieveheersbeestjes en vogels. Deze kunnen een belangrijke schakel vormen in de beheersing.

het ministerie van LNV heeft een kenniscentrum ingericht: www.processierups.nu