Besluit locaties ondergrondse containers uitgesteld

donderdag 7 juni 2018 21:19

Blik op Zeewolde- Aanvankelijk zou het college medio juni een besluit nemen over de uitvoering van het omgekeerd inzamelen en de locaties van de ondergrondse containers. Het college stelt dit nu uit tot na de zomervakantie. Dan is er voldoende tijd om alle reacties op een zorgvuldige wijze te beantwoorden en een aantal locaties opnieuw te bekijken.

De reactieformulieren en de antwoorden daarop worden verwerkt in een reactienota. Op basis van deze nota neemt het college in september een definitief besluit. 

Zeewoldenaren  konden tot 1 juni een reactieformulier insturen over de voorgestelde locaties voor de ondergrondse containers voor restafval. In totaal heeft de gemeente 250 formulieren (digitaal en op papier) ontvangen. De reacties/vragen zijn heel divers. Er zijn reacties en vragen over de locaties van de ondergrondse containers, maar bijvoorbeeld ook over de ophaalfrequentie van de PMD-bak of het aanvragen van een toegangspas.

De formulieren worden nu verwerkt en aan de hand daarvan wordt bekeken welke wijzigingen nog kunnen worden doorgevoerd. Bij locaties waarover veel discussie is, gaan HVC en de gemeente samen met de bewoners naar een oplossing zoeken. ​Binnenkort wordt met deze bewoners contact opgenomen.

 

De plaatsing van de eerste ondergrondse containers wordt in het voorjaar van 2019 verwacht.