Basisscholen ontvingen verkeersveiligheidslabel

vrijdag 30 oktober 2015 13:06

Basisscholen In de Lichtkring, ’t Kofschip en de Toermalijn hebben dinsdag het verkeersveiligheidslabel ontvangen uit handen van wethouder Wim van der Es. Hij werd bij de uitreiking geassisteerd door Seef de Zebra. Het verkeersveiligheidslabel is het kwaliteitskeurmerk voor verkeerseducatie in het Flevolandse basisonderwijs.

Scholen met het Verkeersveiligheidslabel hebben hun verkeerseducatie aantoonbaar op orde en hebben ook de verkeersveiligheid rondom de school goed geregeld. Elke twee jaar wordt opnieuw beoordeeld of een school het Verkeersveiligheidslabel Flevoland nog steeds verdient. Van de dertien basisscholen in Zeewolde hebben nu twaalf scholen het label.

Op alle drie de scholen werd bij de uitreiking van het label een fietsverlichtingsactie gehouden. Deze startte bij In de Lichtkring met onder andere de controle van de fiets van de juf. Daar bleek dat leerlingen de lat van een goede fiets voor anderen heel hoog leggen; alles werd vakkundig gecontroleerd aan de hand van een checklist.

Bij het Kofschip en de Toermalijn stond naast de verlichtingsactie ook de verkeersveiligheid bij De Kringloop centraal. Leerlingen willen de verkeersveiligheid verbeteren door het opstarten van een fotokaartproject. In het fotokaartenproject werkten Elora en Phe (uit groep 8 van ‘t Kofschip) en Ezra en Sem (uit groep 8 van de Toermalijn) samen met Rita Jansen en Henk Brouwer van de gemeente Zeewolde en Albert Oving van de IJsselgroep.

www.verkeersveiligflevoland.nl