Alle alarmbellen gingen af bij Leefbaar Zeewolde

dinsdag 12 mei 2020 08:32

Blik op Zeewolde- Bij Leefbaar Zeewolde sloeg de angst toe, toen ze een kaartje zagen waar het toekomstig zoekgebied voor windenergie werd aangegeven. In onze gemeente betreft het een strook van enkele kilometers breed vanaf de Stichtse brug langs de Randmeren met het hele Hulkestijnse bos (het gebied waar de Eemhof in ligt) tot aan de Nijkerkerweg en vanaf daar verder de hele kuststrook via Zeewolde tot aan Harderhaven, inclusief een groot deel van het Wolderwijd.

In de laatste raadsvergadering (23 april) werd aan de raad verzocht om het “Flevolands bod” van de Regionale Energiestrategie (RES) vast te stellen. Dit is de provinciale bijdrage aan de landelijke duurzame energie opwekking. Het kaartje staat in deze RES.

Wethouder Ewout Suithoff antwoordde op bezorgde vragen van Leefbaar Zeewolde dat het kaartje voortkomt uit eerder vastgesteld provinciaal beleid. Volgens hem doet ‘het kaartje feitelijk niets’ en mocht dit in de toekomst gaan wijzigen ‘dan bent u als gemeenteraad daarvoor aan zet’.

Dat stelde Leefbaar’s fractievoorzitter Ben Sonneveld niet gerust. Hij gaf aan grote zorgen te hebben en verzocht de wethouder om de kaart uit het RES te (laten) halen. Hij vond de toezegging van de wethouder om alleen de zorgen naar de provincie over te brengen niet voldoende. De motie waarin werd verzocht om kenbaar te maken dat de aangegeven zoekgebieden voor windenergie op het grondgebied van Zeewolde ongewenst zijn, kreeg echter geen meerderheid in de gemeenteraad.

Leefbaar Zeewolde is van plan verdere stappen gaan ondernemen om de wethouder en de provincie op andere gedachten te brengen en wil dat de inwoners zich gaan uitspreken.
Sonneveld: ”Het moet niet gekker worden. Eerst komen er zonnepanelen in een bosrijke omgeving (Horsterwold ter hoogte van de Groenewoudseweg) en nu dit. Dit gaat in tegen alle kernwaarden die we voor ons dorp willen behouden: de rust, ruimte en natuur”.

Op de website www.leefbaarzeewolde.nl kunt u reageren:

  1. Mag het bosgebied in de Zuidlob in de toekomst wijken voor windmolens?
  2. Mogen er nieuwe windmolens vanaf de Nijkerkerbrug tot aan de RCN Camping of langs de dijk van Zeewolde naar Harderwijk geplaatst worden?
  3. Vindt u windmolens in het Wolderwijd passend?
  4. En wat vindt u van kleinschalige windenergie projecten in het stedelijke- en landelijke gebied?