Algemene ledenvergadering IJsclub

donderdag 7 november 2019 13:40

Blik op Zeewolde- De IJsclub Zeewolde nodigt haar leden uit voor de algemene ledenvergadering op donderdag 21 november om 20:00 uur in het Sportcomplex Het Baken. De agenda is beschikbaar op onze website www.ijsclub-zeewolde.nl De IJsclub beheert de vernieuwde ijsbaan die is aangelegd rond de atletiekbaan aan het kluunpad. Aanmelden als lid kan op www.ijsclub-zeewolde.nl, waar ook de tarieven vermeld zijn. Een gezinslidmaatschap, bestaande uit 2 ouders inclusief kinderen tot 16 jaar, kost slechts 10,00 euro per jaar.

De ijsclub is ook op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten in de organisatie(bestuur) of bij de opening van de ijsbaan. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website www.ijsclub-zeewolde.nl of een mail sturen naar voorzitter@ijsclub-zeewolde.nl