Afvalstoffenheffing voor gemeentes fors hoger: snel naar 100 kilo per huishouden

donderdag 8 november 2018 14:05

Blik op Zeewolde- In 2015 heeft het rijk de afvalstoffenheffing voor gemeenten al eens fors verhoogd. het gaat om een belasting op restafval. De kosten stegen toen met 52.000 euro per jaar. Per 1 januari wordt de heffing nog eens met 72.500 verhoogd. Wethouder Egge jan de Jonge zegt dat het nog niet gezegd is dat die kosten worden doorberekend aan de burger. Dat is een kwestie voor de gemeenteraad. Dat de heffing op enig moment wordt verhoogd is wel te verwachten omdat de afvalstoffenheffing een doelbelasting is, de gemeente mag er geen winst op maken maar ook geen verlies op lijden. De raad vergadert in december over een nieuwe afvalverordening.

De bedoeling is het aandeel restafval per huishouden zo snel mogelijk op 100 kilogram per jaar per huishouden te krijgen. In Zeewolde ligt het gemiddelde momenteel op 160 kilo. Het scheiden van afval is erop gericht om zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen apart te houden en zo weinig mogelijk restafval te verbranden. Dat kost de gemeenschap minder geld, het is beter voor het milieu en het past binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente Zeewolde. De Jonge: ‘Er is wel een dalende lijn maar heel hard gaat het niet’. (inclusief grof huishoudelijk restafval dat naar het afvalbrengstation wordt gebracht: 2012 – 184 kg,2013 – 185 kg, 2014 – 187 kg, 2015 – 188 kg, 2016 – 177 kg, 2017 – 170 kg, 2018 – tussen 160 en 165 kg (schatting)

Om burgers te bewegen het aandeel restafval zo klein mogelijk te maken, heeft ieder huishouden (behalve in hoogbouw) al een klein afvalstraatje met containers waarmee het afval gescheiden kan worden (bronscheiding). Een ‘prikkel’ om de burger zover te krijgen dat deze het aandeel restafval zo klein mogelijk houdt is het inzamelen van restafval via ondergrondse containers (het zogeheten ‘omgekeerd inzamelen’).

In januari komt er een definitief ‘plaatsingsplan’ voor deze containers. In een voorlopig plaatsingsplan was bezwaar gemaakt door burgers tegen een aantal plaatsen voor containers. De opmerkingen heeft de gemeente verwerkt. Er kan ook tegen het definitieve plan bezwaar gemaakt worden binnen een termijn van zes weken.

HVC_RECYCLECAMPAGNE_KRANTENSPECIAL_blanco (2)