Aanpassing dienstverlening GGD vanwege coronavirus

maandag 16 maart 2020 14:42

Blik op Zeewolde- GGD Flevoland behoudt haar huidige dienstverlening op peil voor inwoners als het gaat om noodzakelijke medische afspraken die niet kunnen wachten. Voor de overige afspraken (met geen medische urgentie) geldt dat deze geen doorgang kunnen vinden. De publiekslocaties van de GGD zijn met ingang van maandagmiddag 16 maart gesloten voor publiek. Een uitzondering hierop wordt gevormd voor de onderstaande groep:

Cliënten die bij de GGD worden verwacht betreffende een afspraak of behandeling op de navolgende gebieden ontvangen de reguliere medische dienstverlening. Voor deze cliënten gaat de medische dienstverlening wél door, in overleg en op afspraak waar mogelijk:

–          Tbc-contactonderzoek/ 1ste screening immigranten

–          Reizigersvaccinaties indien medisch noodzakelijk zoals voor zorgprofessionals die naar risicogebied afreizen en waarvoor vaccinaties zijn aanbevolen

–          Rabiësvaccinaties

–          Post-expositie behandeling, bijvoorbeeld na een prik-incident

–          Centrum Seksuele Gezondheid, voor mensen met ernstige en acute soa-klachten

–          Personen met voorgeschreven PrEP-medicatie met bijbehorende screening

Het meldpunt OGGZ (voor ernstige zorgmijders en personen met verward gedrag) blijft bereikbaar.Wij begrijpen dat deze situatie zorgt voor ongemak en hinder voor onze burgers en hopen op begrip. Door medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken en het verminderen van publieksbezoek draagt GGD Flevoland ook op deze manier bij aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus in Flevoland.

Vragen over corona? Bel dan met het landelijke nummer 0800 -1351  Kijk op www.rijksoverheid.nl/corona of op www.rivm.nl   Voor algemene vragen: 088 – 0029910   Voor meer informatie: www.ggdflevoland.nl