Aangepast de reuzenberenklauw bestrijden

dinsdag 12 mei 2020 12:45

Blik op Zeewolde- Ook dit jaar wordt gewerkt aan de bestrijding van de Reuzenberenklauw. Het doel is voorkomen dat deze ‘invasieve exoot’ vanuit de bossen ons dorp in trekt.

Het sap van de plant heeft een schadelijke werking op huid en ogen. Blootstelling aan zonlicht na contact met het sap kan na 24 uur rode jeukende vlekken veroorzaken, die gevolgd worden door zwelling en blaarvorming. Dat kan eruitzien als een brandwond en het kan twee weken duren voordat het genezen is, soms blijft er een litteken achter. Wanneer het sap in de ogen komt, kan dit tot blindheid leiden.

In de afgelopen jaren hebben vrijwilligers, onder begeleiding van Landschapsbeheer Flevoland, gewerkt om een bufferzone te realiseren tussen het Horsterwold en het dorp, door een strook van 100 meter langs de Spiekweg vrij te houden. Door deze bufferzone bereiken de zaden het dorp niet. Dit werk gaat gewoon door, maar aangepast vanwege de coronamaatregelen. De aandacht richt zich vooral op het verwijderen van solitaire planten, om zo te voorkomen dat deze uitgroeien tot een haard van Reuzenberenklauwen.

Zo wordt langzaam maar zeker de hele bufferzone vrij gemaakt van deze plant. In de bossen is Staatsbosbeheer ook druk met het bestrijden van de berenklauw. Daarbij worden onder andere schapen ingezet. Als vrijwilliger meewerken aan het bestrijden van de reuzenberenklauw kan door dit te melden bij ge gemeente: j.devries@zeewolde.nl.